Skip to content

Musibah Merupakan Pintu Kebaikan

4 November 2010 

Sahabat Hikmah…

Musibah telah beriringan terjadi di negeri ini…

Marilah kita melihatnya dengan kaca mata HIKMAH…

Bahwa apapun yang telah Allah tetapkan adalah yang TERBAIK buat kita.

Musibah adalah KEBAIKAN yang telah Allah bukakan di depan mata kita.

Baik yang mengalami MUSIBAH atau yang tidak mengalaminya.

 

Mereka yang sedang mendapat MUSIBAH adalah orang yang sdang

diCINTAi Allah.

Barangsiapa yang dikehendaki Allah dengan keBAIKan maka ditimpakan UJIAN

padanya.” (HR. Bukhari)

 

“ Sesungguhnya Allah ‘Azza wajalla bila menCINTAi suatu kaum Allah mengUJI

mereka. Barangsiapa berSABAR maka baginya manfaat kesabarannya dan

barangsiapa BENCI maka Allah pun memBENCInya.. (HR. Tirmidzi)

 

Dan kita yang tidak terkena musibah telah dibukakan PINTU KEBAIKAN,

Kita SADAR akan kebesaran Allah, yang kadang dilupakan hamba-Nya

Dan siapa yang PEDULI dan MEMBANTU orang yang terkena MUSIBAH,

Maka merekalah orang-orang yang DIPILIH oleh Allah ….

Dengan memberikan MUSIBAH Allah memberikan KEBAIKAN yang banyak.

 

”Boleh jadi kamu memBENCI sesuatu, padahal ia amat BAIK bagimu,

dan boleh jadi (pula) kamu menCINTAi (menyukai)sesuatu, padahal

ia amat BURUK bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak

mengetahui.” (QS Al Baqarah : 216)

 

Marilah kita memasuki PINTU KEBAIKAN yang diSAYEMBARAkan Allah…

Buktikan kita adalah orang Muslim yang bersaudara !

Buktikan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta’ala !

“Kamu  TIDAK AKAN  sampai kepada keBAJIKan sehingga kamu

mengINFAQkan dari apa-apa yang kamu CINTAi .” ( QS. Ali Imran : 92 )

 

Memberi BANTUAN adalah salah satu syarat kebaikan dalam beragama. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah sallahu alaihi wasallam, dari

malaikat Jibril dari Allah Taala berfirman : “Sesungguhnya  agama ini telah Aku

ridhai untuk diriKu, dan tidak akan menjadi baik agama ini melainkan dengan

banyak memBERI BANTUAN dan PEMURAH ( sakha’) dan  berAKHLAQ BAIK, maka oleh sebab itu MULIAkanlah olehmu agama ini dengan dua  perbuatan  tersebut selama kamu menjadi pengikut agama ini. “ ( HR. Thabrani)

 

Islam adalah agama KASIH, jangankan membantu manusia, membantu

binatang yang najis seperti ANJING pun dianjurkan dan dapat memasukkan

seorang  PELACUR masuk ke dalam SURGA, sebagaimana Rasulullah

Shallallaahu’Alaihi Wa ‘Ala Alihi Wa Sallam mengkisahkan dalam  riwayat

shahih  Bukhari  dan Muslim tentang seorang Pelacur yang  masuk surga

karena memberi  minum  anjing. ” Al Kisah .Pada suatu hari seorang

Pelacur melihat  seekor anjing  yang hampir  mati karena kehausan.

Pelacur itu merasa kasihan  terhadap anjing  tersebut  lalu ia melepas

sepatunya untuk  mengambilkan air minum dan  memberikannya kepada

anjing tersebut. Allah mengampuni dosa-dosa  Pelacur  itu dan memasuk-

kannya ke dalam surga karena memberikan minum  kepada  anjing

yang kehausan.

 

Menjadi orang-orang yang diCINTAi oleh Allah subhanahu wa ta’ala. Pada suatu hari Rasululah saw ditanya oleh sahabat beliau : “Ya Rasulullah,

siapakahMANUSIA yang paling diCINTAi  Allah dan  apakah perbuatan  yang

paling  diCINTAi oleh Allah ?  Rasulullah menjawab : MANUSIA   yang  paling

diCINTAi  oleh Allah adalah MANUSIA  yang paling BANYAK  berMANFAAT

dan berGUNA  bagi manusia yang lain;  sedangkan  perBUATan  yang paling

diCINTAi Allah adalah memberikan keGEMBIRAan kepada orang lain  atau mengHAPUSkan keSUSAHan orang lain, atau melunasi hutang orang yang

tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka

yang sedang kelaparan dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong

orang yangsedang  kesusahan itu lebih aku sukai daripada  beri’tikaf di

masjidku ini selama satu bulan .” ( HR. Thabrani ).

 

Lebih hebat lagi, membantu orang yang susah lebih baik daripada

ibadah umrah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis :  ” Siapa yang berjalan MENOLONG orang yang SUSAH maka Allah akan

menurunkan   baginya  75.000 malaikat yang  selalu mendoakannya  dan

dia  akan  tetap berada dalam rahmat Allah selama dia menolong  orang

tersebut  dan  jika telah selesai melakukan pertolongan tersebut maka Allah

akan  tuliskan baginya pahala HAJI dan UMRAH dan siapa yang mengunjungi

orang  yang sakit maka Allah akan melindunginya dengan 75.000 malaikat

dan tidaklah dia mengangkat kakinya melainkan akan dituliskan Allah baginya

satu kebaikan, dan tidaklah dia meletakkan tapak kakinya untuk berjalan

melainkan Allah angkatkan daripadanya, Allah akan ampunkan baginya satu

kesalahan dan tinggikan  kedudukannya satu derajat sampai dia duduk

disamping orang  sakit,  dan  dia  akan  tetap mendapat rahmat  sampai

dia kembali ke rumahnya ” ( HR. Thabrani ).

 

Memberikan bantuan juga dapat memadamkan kemarahan Allah,

seperti dinyatakan oleh hadits : ” Sesungguhnya sedekah yang sembunyi-sembunyi akan memadamkan kemarahan Allah, dan setiap perbuatan baik

akan mencegah daripada keburukan dan silaturrahmi itu akan menambah

umur dan menghilangkan kefaqiran dan itu lebih baik daripada membaca

“la haula wa la quwwata illa bilah ”  padahal dengan membacanya saja

akan mendapat perbendaharaan surga dan  dengan   berbuat  baik  itu

juga  dapat  menyembuhkan  penyakit  dan menghilangkan   kegelisahan.

( HR. Thabrani ).

 

Menolong orang lain juga dapat mengampuni dosa. ” Siapa yang

berjalan untuk membantu saudaranya sesama muslim maka Allah akan

menuliskan baginya suatu kebaikan dari tiap langkah kakinya sampai dia

pulang dari menolong  orang tersebut.  Jika dia telah selesai dari menolong

saudaranya  tersebut,  maka  dia telah keluar dari segala dosa-dosanya

bagaikan  dia  dilahirkan  oleh ibunya,  dan   jika  dia ditimpa kecelakaan

(akibat menolong orang  tersebut)   maka dia akan  dimasukkan ke dalam

surga  tanpa  hisab “ ( HR. Abu Ya’la ).

 

Memberikan bantuan juga dapat menolak bala, sebagaimana dinyatakan: 

” Sedekah  itu dapat menolak 70 pintu bala “ ( HR. Thabrani ).

 

Pertolongan Allah kepada seseorang juga tergantung dengan

pertolongan yang dilakukannya  antar manusia” Sesungguhnya

Allah akan menolong seseorang hambaNya selama hamba itu menolong

orang yang lain “. ( HR Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi ).

 

Siapa yang menolong orang lain akan mendapat kemudahan

di hari kiamat.” Siapa yang memudahkan Orang  yang  lain  dari  suatu

bencana  maka  Allah  akan  memudahkan  kesusahannya nanti pada hari

kiamat dan  sesiapa  yang  menutup  aib  saudaranya  di  dunia,  maka

Allah  akan  menutup  aibnya  di  hari kiamat, dan siapa yang membukakan

kesempitan orang yang  lain  maka  Allah  akan  melapangkan  kesempitannya

di  hari  kiamat  nanti ” ( HR. Thabrani ).

 

Sedekah dan pertolongan juga dapat menjadi penyejuk udara

kuburan, sebagaimana dinyatakan dalam hadits:  ” Sedekah  itu  akan

menyejukkan   kepanasan  dalam  kubur  dan  akan  memberikan  perlindungan

di hari kiamat “ (HR. Thabrani ).

 

Dan sedekah juga dapat melindungi dari api neraka.

Maimunah bin Sa’ad berkata : ”Ya Rasulullah beri kami fatwa tentang sedekah.

Nabi menjawab : ” Sedekah itu akan menjadi hijab (dinding) dari api neraka

bagi  siapa  yang  melakukannya  karena  mengharapkan ridha Allah “

( HR. Thabrani).

 

Mereka yang menolong akan mendapat pelayanan surga. ” Siapa yang bersikap ramah kepada orang lain dan meringankan beban

hidupnya  baik  sedikit  maupun  banyak maka  kewajiban  bagi  Allah  untuk

memberikan  kepadanya  pelayanan  dengan  pelayanan  surga  ” ( HR. Thabrani ).

 

Sebagaimana Allah subhanahu wa ta’ala berfirman dalam QS Al Insaan ayat 5-22 (yang artinya):

5. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan (Al Abrar)  minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur.

6. (yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.

7. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.

8. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

9. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.

10. Sesungguhnya kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan.

11. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati.

12. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutera,

13. di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan, mereka tidak merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.

14. Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

15. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca,

16. (yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

17. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe.

18. (Yang didatangkan dari) sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil.

19. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan.

20. Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam keni`matan dan kerajaan yang besar.

21. Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

22. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri (diberi balasan).Wallahu a’lam bi showab

 

O.F.A

 

***********************************************

SALURKAN BANTUAN KEPEDULIAN ANDA TERHADAP BENCANA NASIONAL melalui lembaga yang ada atau melalui:

PKPU (Lembaga Kemanusiaan Nasional).

Grha Peduli PKPU Jl. Raya Condet No. 27-G Batu Ampar Jakarta Timur 13520

Telp. 0804 100 2000 Fax: (021) 87780013 email: welcome@pkpu.or.id

No rekening :

BMI: 301.00354.15

BCA : 600.034.7777

MANDIRI: 126.000.1005.114

Iklan
One Comment leave one →
  1. 15 November 2010 18:57

    pertamax

    kunjungi IklanPet.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

"KATA-KATA HIKMAH" Ogy Febri Adlha (OFA)

"Allah menganugerahkan HIKMAH kepada SIAPA yang DIKEHENDAKI-Nya. Dan barang siapa yang DIANUGERAHI HIKMAH, ia benar-benar telah DIANUGERAHI KARUNIA yang BANYAK." (QS Al-Baqarah : 269)

Didi Sederhana

Belajar hidup SEDERHANA, karena menjadi sederhana perlu banyak belajar

%d blogger menyukai ini: